Panel zajęć neuroedukacyjnych O.P.E.N.

Z dumą prezentuję mój autorski Optymalny Plan Efektywnej Nauki, który pomaga w zrozumieniu i wykorzystaniu funkcji mózgu w procesie nauki, rozwoju osobistego i osiągania sukcesów.

Zajęcia neuroedukacyjne mają za zadanie wykorzystanie wiedzy z dziedziny neurobiologii i nauk kognitywnych, aby dziecko opanowało techniki, które pomogą mu skutecznie się uczyć, oszczędzając czas i rozwijając swój potencjał.

Zapisz dziecko
Products Hero

Niech nauka stanie się łatwa i przyjemna!

POZNANIE PRACY MÓZGU

Dzięki zajęciom O.P.E.N. dziecko lepiej pozna i zrozumie jak działa mózg podczas procesu uczenia się oraz jak odpowiednio o niego zadbać, aby był sprawny i zdrowy. Zgłębiając wiedzę dotyczącą ludzkiego mózgu młody człowiek poznaje również siebie. Zauważa on mechanizmy, które kierują jego działaniem oraz odkrywa tajniki przezwyciężania słabości i szlifowania swoich mocnych stron.

arrow

EFEKTYWNIEJSZE UCZENIE SIĘ

Podczas zajęć neuroedukacyjnych O.P.E.N. dziecko poznaje i opanowuje metody, które usprawniają efektywne przyswajanie wiedzy. Dzięki temu uczeń może osiągać lepsze wyniki szkolne, pozaszkolne oraz rozwijać swoje pasje. A poznanie fascynujących funkcji mózgu może generować rozbudzenie ciekawości i przyjemności związanej z nauką.

arrow

SAMODYSCYPLINA I ORGANIZACJA

Uczestnictwo w zajęciach neuroedukacyjnych wspomaga rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności oraz umiejętności planowania i zarządzania czasem. Opanowanie tych umiejętności może przeciwdziałać prokrastynacji. Pojawia się również poczucie sprawczości oraz stabilność emocjonalna, co ma wpływ na zdrowie i ogólne dobre samopoczucie dziecka.

arrow

PRZYGOTOWANIE DO PRZYSZŁOŚCI

Umiejętności poznawcze, samodyscyplina i skuteczne strategie uczenia się są niezwykle przydatne w życiu, dlatego warto już dziś zadbać o ich rozkwit. Zajęcia O.P.E.N. dają młodemu człowiekowi narzędzia, które pomogą mu doskonalić swoje umiejętności i lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie pojawią się na jego drodze.

arrow

ZWIĘKSZENIE PEWNOŚCI SIEBIE

Umiejętne wykorzystanie technik efektywnego uczenia się pomaga młodemu człowiekowi lepiej radzić sobie z wyzwaniami edukacyjnymi. To z kolei skutkuje budowaniem pewności siebie, zwiększeniem własnej wartości, a także lepszym radzeniem sobie ze stresem i presją.

arrow

Jak wygląda Panel zajęć neuroedukacyjnych O.P.E.N.?

Zajęcia O.P.E.N. skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, w wieku 10 - 18 lat, którzy chcą poprawić swoją koncentrację oraz efektywność uczenia się, tym samym eliminując stres związany z egzaminami i wymaganiami edukacyjnymi.

Zapisz dziecko

I zajęcia – Mądre zarządzanie czasem

 • Czym jest mózg i dlaczego jest nam potrzebny?
 • Dlaczego nauka jest dla nas ważna?
 • Co pochłania nam najwięcej czasu?
 • Jak pogodzić swoje obowiązki z nauką?
 • Nauka planowania swojego czasu – tworzenie kalendarza.
 • Nauka rozplanowania nauki.

II zajęcia – Zdobywanie informacji

 • Dlaczego zadawanie pytań jest ważne? – pobudzenie naturalnej ciekawości.
 • Jak zadawać odpowiednie pytania, aby znaleźć poprawną odpowiedź?
 • Gdzie i jak szukać rzetelnych informacji?
 • Ocena materiałów źródłowych.
 • Jak poprawnie korzystać z Internetu i książek oraz wykorzystać to do nauki.

III zajęcia – Tworzenie notatek

 • Dlaczego własne notatki są takie ważne?
 • Metoda tworzenia własnej czytelnej notatki.
 • Jak zapisywać ważne informacje z lekcji i wynosić z nich wiedzę?
 • Jak korzystać z czyichś notatek?

IV zajęcia – Doskonalenie notatek

 • Grupowanie informacji na papierze oraz w pamięci.
 • Mnemotechniki – czym są oraz kiedy stosować?
 • Jak stworzyć czytelną notatkę korzystając z materiałów źródłowych?
 • Metoda Mistrza Notatek.

V zajęcia – Kodowanie informacji

 • Czym jest pamięć i jakie są jej rodzaje?
 • Jak przygotować się do nauki? Rozgrzewka dla mózgu.
 • Zrozumienie i nauka metod efektywnej nauki.
 • Jak prawidłowo powtarzać wiadomości, aby zostały w pamięci na dłużej?

VI zajęcia – Utrwalanie wiedzy

 • Czym jest metoda zmiany miejsca?
 • Tworzenie własnej listy zmiany miejsca.
 • Zamiana teorii w praktykę.

VII zajęcia – Ciekawostka

 • Jak polubić nielubiany przedmiot?
 • Nauka metody ciekawostki (autorska metoda)
 • Jak zabłysnąć swoją wiedzą wśród innych?

VIII zajęcia – Ślad pamięciowy

 • Metoda wydobywania informacji z pamięci.
 • Metoda usystematyzowania wiedzy, analizy i opisu.
 • Nauka tworzenia mocnego śladu pamięciowego.

IX zajęcia – Sieć skojarzeń

 • Metoda sieci skojarzeń.
 • Łączenie poznanych wiadomości z nową wiedzą.
 • Jak na jednym przedmiocie uczyć się innych? Szukanie cech wspólnych z różnych dziedzin.
 • Utrwalanie wiedzy i poznanych metod.

X zajęcia – Korzystanie z wiedzy

 • Jak przygotować się do sprawdzianów/ egzaminów?
 • Jak efektywnie powtarzać przed sprawdzianami/egzaminami?
 • Jak odblokować pamięć?
 • Jak pokonać stres? Metody relaksacyjne.
 • Ewaluacja.

Optymalny Plan Efektywnej Nauki

Zapisz dziecko

Razem zbudujemy solidne fundamenty dla przyszłego sukcesu Twojego dziecka.