Zajęcia Indywidualne W.O.W.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia indywidualne, dzięki którym wspólnie rozwiniemy strategie skutecznego uczenia się, umiejętności poznawcze oraz motywację i pewność siebie.

Zajęcia indywidualne to Większa Oferta Wsparcia z mojej strony. To spersonalizowane spotkania nastawione na wymagania i potrzeby młodego człowieka zgodnie z jego możliwościami. Wspólnie opracujmy plan działania, aby osiągnąć wymarzone cele.

Zapisz dziecko
Products Hero

Odkryjmy razem świat wiedzy i rozwoju Twojego Dziecka!

ROZWÓJ INDYWIDUALNY

Indywidualne zajęcia pomagają lepiej zrozumieć osobiste cele ucznia i dostosować plan działania do ich realizacji, uwzględniając umiejętności i preferencje dziecka. Mogę szybko zareagować na zmieniające się potrzeby podopiecznego, odpowiadać na jego pytania a moje wsparcie i monitoring aktywnie doskonalą nasz plan działania.

arrow

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

Rozwój krytycznego myślenia w tych czasach jest szczególnie ważny, gdy mamy przed sobą morze informacji. W czasie spotkań, młody człowiek zachęcany jest do rozumowania i dociekania omawianych tematów oraz rzetelnej oceny informacji, tak aby w sposób racjonalny i uporządkowany rozumiał związki między faktami, koncepcjami i poglądami.

arrow

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Uczestnictwo w spotkaniach jest oparte na swobodzie, przyjaznej atmosferze z otwartą komunikacją na potrzeby dziecka. W takiej relacji dziecko uczy się zachowywać równowagę emocjonalną, czując się także ze samym sobą pewnie i dobrze.

arrow

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH

Zajęcia neuroedukacyjne mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności poznawczych, takich jak myślenie logiczne, pamięć i koncentracja, analiza i kreatywność - poprzez wykorzystanie wiedzy na temat funkcji mózgu oraz dostosowaniu odpowiednich ćwiczeń do możliwości ucznia.

arrow

ROZWIJANIE MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ

Kluczowe jest zrozumienie, iż rozwój osobisty jest wartością samą w sobie, a czerpanie radości z poszerzania wiedzy i rozwijania swojego potencjału jest nagrodą, która prowadzi do życia w zgodzie ze sobą. Podczas naszych spotkań znajdujemy i pielęgnujemy motywację wewnętrzną, która jest cenna w procesach naszego działania. Rozwój samoświadomości, otwiera możliwość do zrozumienia siebie i dokonywania lepszych wyborów.

arrow

STYMULACJA INTELEKTUALNA

Zajęcia neuroedukacyjne to nie sucha teoria, to zachęta dzieci do odkrywania, eksperymentowania i kreatywnego myślenia, aby wzmocnić chęć poznawania świata. Aktywizowanie mózgu poprzez odpowiednio dobrane łamigłówki, teksty czy zabawy oraz nieszablonowe rozwiązania zadań jeszcze korzystniej wpływają na szeroko rozumianą pracę mózgu. Mózg pomimo swojego lenistwa, lubi takie wyzwania.

arrow

Wsparcie i monitoring

 • Wspólne szukanie kreatywnych rozwiązań
 • Kreowanie celów długoterminowych
 • Monitorowanie postępów w osiąganiu celów
 • Pobudzanie motywacji

Doskonalenie i poszerzanie wiedzy

 • Przyroda
 • Biologia
 • Neurobiologia
 • Matematyka
 • Język polski

Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty

 • Język polski i Matematyka
 • Rozumienie i analiza zadań egzaminacyjnych
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Tworzenie logicznych zdań
 • Ćwiczenie zadań otwartych

Większa Oferta Wsparcia